head_banner

Компанийн соёл

YUFA GROUP

Хөгжлийн үзэл баримтлал: Топ 500 биш, 500 жил хийх

YUFA нь тасралтгүй сайжруулалт, инноваци хийх замаар өндөр чанартай, дээд түвшний маршрутыг баримталж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлж, компанийн брэндийг бэхжүүлж, төгс төгөлдөрт тэмүүлж, төгс төгөлдөр байдлыг эрэлхийлдэг.

Гол утга нь: Шударга, шударга, үнэнч, талархал

Байгууллагын сүнс: Прагматик, инноваци, хөгжил ба ялалт

Компанийн хариуцлага: Ажилчдыг өсөхөд нь туслах; Үйлчлүүлэгчдэд чин сэтгэлээсээ үйлчлэх; Байгаль орчныг хамгаалахад анхаарах; Нийгэмд идэвхтэй эргэж ирээрэй

Чанарын бодлого: 100% үйлдвэрлэлийн дамжуулалтын түвшин; 100% үйлдвэрийн нэвтрүүлэх хувь; Чанар бол бидний зан чанар юм

Үйлчилгээний үзэл баримтлал: Аливаа бизнес бол үйлчилгээний салбар; Бүгд зөөгч; Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхийн тулд бүх зүйлд анхаарлаа хандуулаарай

Байгууллагын эрхэм зорилго: Хөнгөн цагааны ислийн бизнест анхаарлаа төвлөрүүлж, керамик технологийг судалж, үйлчлүүлэгчиддээ мэргэжлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ үзүүлэх